Pages - Menu

Movie: Secretly Greatly


ร้อยโทวอนริวฮวาน (คิมซูฮยอน) สั่งกัดกองกำลัง 5446 สายลับจากเกาหลีเหนือ ถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจที่เกาหลีใต้
เขาหลบซ่อนฐานะต้นเองด้วยการแกล้งทำเป็นคนบ้าๆบอ หลังจากนั้นอีกสองปี เพื่อนและรุ่นน้องของเขาก็ถูกส่งมาที่เดียวกัน วอนริวฮวานสอนให้ทั้งสองเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีใต้ เพื่อรอฟังคำสั่งจากเบื้องสูง เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองอย่างรุนแรงในเกาหลี เบื้องสูงมีคำสั่งสำหรับภารกิจสุดท้ายให้กองกำลัง 5446 ทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในเกาหลีใต้ คำสั่งภารกิจสุดท้ายคืออะไร....และทั้งสามจะปฏิบัติตามหรือไม่ ติดตามได้ที่ SK-zone.blogspot.CoM